home >   Rietra & Rietra >    

disclaimer

Deze website is met veel aandacht samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de verschafte informatie niet op alle punten juist, volledig of actueel is. Om deze reden kan RIETRA & RIETRA geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de geboden informatie, en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan RIETRA & RIETRA garanderen dat adviezen, en aangeboden oplossingen en werkwijzen op ieder afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

RIETRA & RIETRA streeft naar permanente toegankelijkheid van haar website. De hier getoonde informatie wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. RIETRA & RIETRA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

RIETRA & RIETRA neemt controlemaatregelen om haar website te vrijwaren van virussen. Mochten ondanks alle zorg niettemin virussen op deze website voorkomen, dan kan RIETRA & RIETRA hiervoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden. RIETRA & RIETRA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit of hiermee in enig opzicht verband houdt.

RIETRA & RIETRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van websites toebehorend aan derden, die middels een link, direct of indirect, aan deze website zijn gekoppeld.

RIETRA & RIETRA wijst erop dat merk-, product-, bedrijfsnamen en logo's die op deze website worden genoemd de handelsnaam ofwel het handelsmerk of dienstenmerk van hun respectievelijke eigenaren kunnen betreffen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van RIETRA & RIETRA.
Copyright © 2016 RIETRA & RIETRA. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer.


RIETRA & RIETRA


Copyright ©2023 Rietra & Rietra. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer | Algemene Voorwaarden