home >   re-integratie >    

psychodiagnostiek

Een zieke werknemer met psychische klachten? Een medewerker waarbij u psychische problemen vermoedt? Herhaalde uitval met depressieve klachten of overspannenheid?
Het psychodiagnostisch onderzoek maakt duidelijk wat er aan de hand is. En wat u kunt verwachten, als het gaat om een goede functie-uitoefening of re-integratie. Ook helpt het onderzoek verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter nakomen.

Een ervaren psycholoog is belast met uitvoering van het onderzoek. Dit richt zich vooral op de persoonskenmerken van de kandidaat, waaronder stressbestendigheid en wijze van probleemhantering. Aan de hand van een diagnostisch interview, observaties en wetenschappelijk onderzochte tests vormt de onderzoeker zich een oordeel. Dit leidt tot een schriftelijk verslag met informatie over:

  • het psychische ziektebeeld of gebrek, en de aard hiervan
  • de mate van psychische belastbaarheid
  • eventuele beperkingen m.b.t. werk
  • de prognose en mogelijkheid tot behandeling
  • de mogelijkheid van uitoefenen van de eigen functie
  • hoe het arbeidsvermogen te behouden

Meer weten? Kandidaat aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Psychodiagnostiek door RIETRA & RIETRA

  • vanaf € 1.450,-
  • senior Loopbaanpsycholoog NIP
  • verslag na 5 werkdagen
  • voordelig in combinatie met beroepskeuzetest


Copyright ©2023 Rietra & Rietra. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer | Algemene Voorwaarden