home >   arbeidsrecht >    

juridisch advies

Het arbeidsrecht is voordurend in beweging. Nederlandse wetten en rechtspraak. Europese regelgeving. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zetten onze expertise om in creatieve en doordachte adviezen.

Wij treden op als arbeidsrechtelijk specialist voor grotere ondernemingen en het MKB. Directeuren op persoonlijke titel, ambtenaren en andere werknemers kunnen ook uitstekend bij ons terecht. RIETRA & RIETRA ondersteunt u inzake:

Aanstelling

Opstellen arbeidsovereenkomst, contractering vast en tijdelijk personeel, ZZP'ers, freelancers, concurrentiebedingen etc. Ook voor begeleiding werknemers en secund opinion.

Arbeidsvoorwaarden

Individueel en collectief, levensloopregeling etc.

Ziekte & re-integratie

Toepassing en verplichtingen in het kader van ARBO, Wet Verbetering Poortwachter etc.

Ontslag

Arbeidsgeschillen, ontbinding kantonrechter, ontslagaanvraag CWI, ontslag op staande voet, inrichting personeelsdossier bij disfunc- tioneren etc. Ook voor onderhandeling.

Medezeggenschap

Advies- en instemmingsrecht OR, onderhandeling met OR, ontslag OR-lid, beroep Ondernemingskamer.

Arbeidsrecht & onderneming

Contracten, arbeidsgeschillen, gouden handdruk met betrekking tot de directeur. Fusie, reorganisatie, overgang onderneming etc.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor werkgever en werknemer

  • adviesdiensten vanaf € 175,- per uur
  • mediation
  • procesbijstand


  • Copyright ©2023 Rietra & Rietra. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer | Algemene Voorwaarden