home >   coaching >    

executive coaching

"Aan het belang van de leider wordt een veel te grote waarde toegekend", betoogt Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie, op 20 augustus jl. bij Business News Radio. En, "Toevallige factoren bepalen in grote mate het succes en falen van een organisatie".
Maakt u het verschil? Dat is de vraag die u zichzelf zou kunnen stellen. Bent u bereid voorbij het applaus te kijken en uw zelfinzicht en functioneren aan te scherpen? Bij een bevestigend antwoord staan onze executive coaches u graag terzijde.

Senior psychologen met ruime expertise in bedrijfsprocessen en organisatieadvies staan tot uw beschikking. Zij zijn uw klankbord en sparringpartner, en zo nodig uw gids. Voorbij het applaus spiegelen zij u en geven u inzicht in uw psychologische mechanismen en mogelijke rollen. Zij leggen hun vinger op disfunctionele gedragspatronen en leveren u bagage om uw talenten op boardroomniveau te optimaliseren. Zij inspireren en ondersteunen u als het gaat om eigentijdse effectieve vormen van authentiek en dienstbaar leiderschap. Zoekt u een onafhankelijke en gelijkwaardige gesprekspartner om uit te kunnen wisselen over strategieontwikkeling, bedrijfsvoering en andere zakelijke beslissingen? Ook dat leveren wij u.

Vanzelfsprekend bedienen wij u met maatwerk. De duur en invulling van het coachingstraject hangen nauw samen met uw wensen en behoeften. Een gemiddeld traject beslaat 3-4 maanden, waarbij wij met een 6-tal sessies naar het beoogde resultaat koersen.

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking, tel. (06) 260 729 76.

Executive Coaching

  • inspireert de leider en optimaliseert zijn kwaliteiten
  • topmanagers, RvB, directie, ondernemers, hoge ambtenaren e.a.
  • maatwerk
  • èn teambuilding op de bestuursvloer


Copyright ©2023 Rietra & Rietra. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer | Algemene Voorwaarden